label

10/17/17 20:48

shell芸 ``` $ seq 10 | paste -sd + - | bc ```

bash